NOWE ŻYCIE SKŁADOWISKA ODPADÓW - EKSPLOATACJA, REKULTYWACJA, ODZYSK SUROWCÓW I ENERGII

33. KONFERENCJA

REJESTRACJA

14-16 MARCA 2023 r.
KARPACZ I ONLINE

Dni
Godzin
Minut
Sekund

DO
KONFERENCJI
POZOSTAŁO:

Przycisk

W RAZIE PROBLEMÓW Z TRANSMISJĄ ONLINE PROSIMY O KONTAKT

WTOREK: e-mail na: k.kalis@abrys.pl lub tel. +48 784 001 818

ŚRODA: e-mail na: m.kazimierczak@abrys.pl lub tel. +48 784 036 989

ZOBACZ POPRZEDNIĄ EDYCJĘ KONFERENCJI

Przycisk
Przycisk

Dlaczego warto wziąć udział?

33. Konferencja Nowe życie składowiska odpadów – eksploatacja, rekultywacja, odzysk surowców i energii jest najważniejszą branżową konferencją, która kompleksowo obejmuje tematykę składowisk odpadów. Stanowi płaszczyznę do spotkania i wymiany doświadczeń przez eksploatatorów, dostawców technologii oraz ekspertów i naukowców. Od lat jest istotnym elementem w kalendarzach specjalistów ze względu na możliwość podjęcia dyskusji na istotne branżowo tematy.

W kolejnej edycji wydarzenia przedstawione zostaną zagadnienia, które są przyszłością dla branży np. pozyskanie energii na składowisku czy landfill mining – odzysk surowców. W kontekście obecnie funkcjonujących kwater skupimy się na zagadnieniach dotyczących biogazu składowiskowego czy minimalizacji negatywnego wpływu składowania odpadów na środowisko - kwestia pożarów czy odcieków składowiskowych. Pragniemy również zaprezentować dobre przykłady rekultywacji zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Konferencja jest wyśmienitą okazją do nawiązania wartościowych kontaktów oraz zaczerpnięcia dużej dawki wiedzy. Do zobaczenia już niedługo!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

dr inż. Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska
Przewodniczący Programowy Konferencji

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w trzydziestej trzeciej już Konferencji o zmienionej, dostosowanej do potrzeb chwili, nazwie „Nowe życie składowiska odpadów - eksploatacja, rekultywacja, odzysk surowców i energii”, która tradycyjnie będzie swoistym forum wymiany informacji dla naukowców, praktyków i urzędników zajmujących się problematyką składowania odpadów. Kolejna edycja, tego największego i najdłużej cyklicznie organizowanego spotkania merytorycznego dot. składowania odpadów w Polsce, odbędzie się w dniach 14-16 marca 2023 r. w gościnnym Karpaczu (przewidujemy możliwość bezpośredniego jak i on-line uczestniczenia w wydarzeniu). Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia technologiczne i organizacyjne związane z unieszkodliwianiem odpadów na składowiskach ich rekultywacją, ale i odzyskiem surowców i energii, ze szczególnym uwzględnieniem: pozyskiwania energii na składowiskach (odgazowanie, fotowoltaika, energii wiatrowa), minimalizacji kosztów utrzymania składowisk, zmian prawa dotyczącego składowisk, odzysku surowców ze składowisk (landfill mining), ograniczaniem wpływu składowiska na środowisko (w tym minimalizacją uciążliwości odorowych) czy nowatorskich sposobów rekultywacji. Teraźniejszość i przyszłość (uwzględniająca wymagania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym) unieszkodliwiania odpadów na składowiskach oraz potencjalne możliwości odzysku surowców i energii będą podstawą merytoryczną naszych dyskusji.


Pozdrawiam i do zobaczenia w Karpaczu
                                                                                                                         dr inż. Piotr Manczarski

13 MARCA

14 MARCA

15 MARCA

16 MARCA

20.00
ABRYSówka!

> Obrady merytoryczne 10:00-16:00

> Kolacja bankietowa
w hotelu 20:00

> Obrady merytoryczne 10:00-16:00

> Atrakcje
> Kolacja regionalna 19:00-22:00

Warsztaty

10:00-13:00

Dobre wspomnienia


:)

CO WAS CZEKA NA KONFERENCJI?

dr inż. Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska
Przewodniczący Rady Programowej Konferencji

dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

dr inż. Emilia Den Boer

Politechnika Wrocławska

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

dr inż. Rafał Lewicki
Enviraf Ltd.

Piotr Matuszewski
Abrys

Tomasz Szymkowiak

Abrys

PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 14.03
(wtorek)

PROGRAM KONFERENCJI

Pobierz pdf

10:00

Otwarcie obrad konferencji

>100

UCZESTNIKÓW

DNI OBRAD

2

ZAKUP
MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

STRONA
KONFERENCJI
W 2022 ROKU

SESJA 1: Aspekty prawne i ekonomiczne w prowadzeniu składowiska odpadów

Prowadzący: dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska

10:00

Otwarcie konferencji
Robert Rosa, Abrys, dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska

10:10

Implikacje technologiczne zmian wymagań prawnych dot. składowania odpadów
dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska

10:30

Uwarunkowania prawne związane z rozbudową składowisk odpadów – problemy praktyczne
Anna Specht-Schampera, SDZLEGAL SCHINDHELM

Poznaj Prelegenta

Anna Specht-Schampera jest partnerem w SDZLEGAL Schindhelm od 2003 r. Kieruje zespołem Prawa Zamówień Publicznych oraz Prawa Gospodarki Odpadami. Jest współzałożycielką i członkinią Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, a także członkinią Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Aktywnie działa jako ekspertka prawna Rady Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Laureatka licznych nagród branżowych. Począwszy od 2016 przez kolejnych 7 lat z rzędu wyróżniana w rankingu Chambers & Partners jako specjalistka prawa zamówień publicznych. W 2022 r. otrzymała indywidualną rekomendację w prestiżowym rankingu kancelarii prawnych The Legal 500 Europe, Middle East & Africa w kategorii Prawo Zamówień Publicznych.


Autorka licznych artykułów, publikowanych między innymi w miesięczniku “Przetargi Publiczne” oraz innych czasopismach branżowych, podejmujących zagadnienia prawa zamówień publicznych, prawa gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. Prowadzi szkolenia, konferencje oraz seminaria, zarówno w języku polskim, jak i niemieckim dla podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych.


Ekspertyza

Anna Specht-Schampera ma ponad 20 lat doświadczenia w pracy zawodowej, związanej z prawem zamówień publicznych, gospodarką odpadami oraz prawem budowlanym. Na co dzień aktywnie wspiera podmioty polskie i zagraniczne w prowadzonej przez nie działalności w tych obszarach.

SDZLEGAL SCHINDHELM

Anna Specht-Schampera

10:50

Wsparcie inwestycyjne Polskiego Funduszu Rozwoju dla składowisk odpadów [ONLINE]
Marcin Borek, Polski Fundusz Rozwoju

11:10

Nowe rozporządzenie MBP
dr Jędrzej Bujny, BUJNY prawo dla ekosystemu

PANEL DYSKUSYJNY

Czas na pytania

11:30

Przerwa na kawę

11:40

11:15

Przerwa na kawę

12:00

PANEL DYSKUSYJNY: Składowiska odpadów- wyzwania, rozwiązania, szansa na nowe życie
Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Abrys

SESJA 2: Nowe życie składowiska – rekultywacja, odzysk surowców i energii

Prowadzący: dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

oraz dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska

13:10

Identyfikacja i analiza odpadów niebezpiecznych powstających w procesie wytwarzania energii z biogazu składowiskowego w jednostce kogeneracyjnej
dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

13:30

Nowatorska technologia rolniczej rekultywacji terenów poprzemysłowych z wykorzystaniem konopi włóknistych

dr inż. Jacek Kołodziej, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Państwowy Instytut Badawczy

Poznaj Prelegenta i opis prelekcji

W 2002 roku ukończył studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu, kierunek Technika Rolnicza i Leśna. W listopadzie 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.Od 2003 roku zatrudniony jako pracownik naukowy w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, początkowo na stanowisku asystenta, później adiunkta w Zakładzie Technologii Przetwórstwa Roślin Włóknistych, później w Zakładzie Innowacyjnych Technologii Włókienniczych. Zajmuje się badaniami z zakresu agrotechniki i przetwórstwa roślin włóknistych, przemysłowych kierunków wykorzystania całych roślin, słomy i odpadów z przerobu lnu i konopi, badaniami dotyczącymi rolniczej rekultywacji terenów zdegradowanych oraz analizą systemu korzeniowego roślin uprawnych.


Opis prelekcji

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB w Poznaniu jako koordynator, wspólnie ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim w latach 2012 - 2018 realizował projekt pt. „Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych”. W ramach projektu opracowano technologię rolniczej rekultywacji gruntów zdegradowanych przez górnictwo odkrywkowe. Technologia opiera się na uprawie w płodozmianie dwóch roślin tj. konopi włóknistych, dających dużą masę słomy (około 10-12 ton biomasy na powierzchni 1 hektara) oraz lucerny siewnej, cechującej się zdolnością wiązania wolnego azotu. Całość wytworzonej masy organicznej trafia do gleby poprzez coroczne koszenie i przyoranie uprawianych roślin. Powstający układ kompozytu biologicznego stymuluje odtwarzanie warstwy próchniczej, zwiększa zasobność w składniki pokarmowe, poprawia stosunki wodno – powietrzne oraz stwarza warunki do namnażania się mikroorganizmów glebowych bez których obecności gleba nie może być urodzajna. W ramach prezentacji przedstawione zostaną założenia zrealizowanego projektu, technologia oraz wyniki prowadzonej rolniczej rekultywacji terenów poprzemysłowych.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

dr inż. Jacek Kołodziej

Przerwa na lunch

13:40

14:40

Okrywa rekultywacyjna - zasady wykonywania i jej rola

dr inż. Andrzej Skalmowski, PO INŻYNIERSKU

Poznaj Prelegenta

dr inż. Andrzej Skalmowski. Kontynuator kilkupokoleniowej rodzinnej specjalności zawodowej – gospodarki odpadami. Absolwent Wydziału Melioracji Wodnych SGGW w specjalizacji Rekultywacja Środowiska. Doktor Nauk Technicznych. Były wieloletni pracownik naukowo dydaktyczny Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Obecnie reprezentuje firmę „PO INŻYNERSKU”. Autor licznych ocen oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki komunalnej; przeglądów ekologicznych; projektów technologicznych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Autor wielu projektów rekultywacji terenów zdegradowanych w tym 35 składowisk oraz wielu publikacji. Wykładowca na licznych kursach i szkoleniach.

PO INŻYNIERSKU

dr inż. Andrzej Skalmowski

15:00

Rekultywacja składowiska – szansa czy zagrożenie?

Łukasz Kuczek, WKW Kraśnik

Poznaj Prelegenta

Łukasz Kuczek (ur. 1977 r. w Tarnowie) – mgr. inż. ochrony środowiska, inżynier budownictwa. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie i Politechniki Lubelskiej. Od początku kariery zawodowej związany z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami. Początkowo pracownik samorządowy, kierownik wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta oraz pracownik Związku Międzygminnego zajmującego się zarządzaniem składowiskiem odpadów. Kierownik składowisk odpadów. Od 2008 roku do chwili obecnej własna działalność gospodarcza. Firma konsultingowo-doradcza w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Autor lub współautor opracowań środowiskowych: Plany gospodarki odpadami, Programy ochrony środowiska, Programy usuwania azbestu, KIP-y, Raporty oddziaływania na środowisko, projekty rekultywacji składowisk, operaty wodnoprawne, sprawozdania środowiskowe i wiele innych. Doradca w ponad 20-tu gminach i autor dokumentów związanych ze zmianą systemu gospodarki odpadami jaka miała miejsce w Polsce w 2012 roku. Od 2016 roku kierujący przedsiębiorstwami zajmującymi się budową i rekultywacją składowisk odpadów oraz rekultywacją terenów zdegradowanych. W 2020 roku rozszerzył działalność podległych mu firm o produkcję energii z OZE. Obecnie realizuje projekty związane z rekultywacja pięciu składowisk odpadów, budową składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o pojemności 1 mln ton, budową składowiska odpadów zawierających azbest o pojemności 450 tys. ton oraz projekty w zakresie budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 100 MW.

WKW Kraśnik

Łukasz Kuczek

15:10

Grunty pochodzenia antropogenicznego vs. posadowienie instalacji TPOK w Gdańsku

Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii

15:30

Rekultywacja i dalsze użytkowanie składowiska w ujęciu praktycznym

dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska, Uniwersytet Warszawski

15:50

Czas na pytania

16:00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Uroczysta kolacja bankietowa w Hotelu Green Mountain

20:00

DRUGI DZIEŃ OBRAD 15.03
(ŚRODA)

KONTYNUACJA SESJI 2: Nowe życie składowiska – rekultywacja, odzysk surowców i energii

Prowadzący: dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

oraz dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska

10:00

Rozpoczęcie drugiego dnia obrad

dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska

10:05

Odzysk surowców i eksploatacja składowisk poza granicami Polski
dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska

10:25

Przykład rekultywacji składowiska – Palmetum w Santa Cruz na Teneryfie
Carlo Morici, Palmetum Tenerife

10:45

Magazynowanie energii na składowisku Harewood Whin, Wielka Brytania
Simon Mitchell, Ylem Energy Ltd.

SESJA 3: Problemy i bezpieczeństwo przy eksploatacji składowiska odpadów

Prowadzący: dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

oraz dr inż. Rafał Lewicki, Enviraf Ltd.

11:00


Stary gaz i nowe życie składowiska - ocena ryzyka

dr inż. Rafał Lewicki, Enviraf Ltd.

11:20


Zagęszczanie składowisk odpadów - badania i technologie

Monika Michalska, Remea

Poznaj Prelegentkę i opis prelekcji

Z wykształcenia geolog inżynierski i geotechnik, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jako geotechnik projektowała i nadzorowała prace związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego m.in. zagęszczaniem hałd pokopalnianych na poczet posadowienia hal magazynowych na Śląsku, zagęszczaniem podłoża gruntowego obwodnicy Bratysławy oraz wykonaniem i kontrolą jakości kolumn betonowych i żwirowych obwodnicy Rybnika. Aktualnie zajmuje się projektami badań środowiskowych, remediacji terenów zanieczyszczonych, w tym wód i osadów oraz gospodarką odpadami. Doświadczenie w geotechnice przełożyło się na specjalizację w kierunku metod remediacji in situ, w szczególności zagęszczania odpadów, przetwarzania odpadów, immobilizacji zanieczyszczeń bez ich wywożenia poza miejsce występowania oraz biologicznego oczyszczania gruntu, wody i osadów. Zaangażowana w tematykę zielonego budownictwa, zrównoważonego rozwoju, promowanie inwestycji brownfield oraz analizę ryzyka dla terenów inwestycyjnych. Prywatnie malarka, fanka Formuły 1 oraz miłośniczka muzyki filmowej.


Opis prelekcji

Omówienie możliwości wykonania zagęszczenia odpadów oraz zasad projektowania. Przedstawione zostaną rodzaje badań oraz dostępne technologie zagęszczania. Poruszona zostanie problematyka nielegalnych wysypisk odpadów i możliwości ich przetwarzania.

Remea

Monika Michalska

11:30

Przerwa na kawę

11:50

Czy składowanie frakcji podsitowej odpadów komunalnych jest bezpieczne?

dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

12:10

Metoda ilościowego określania emisji metanu przy użyciu systemów bezzałogowych

Grzegorz Durło, NaviGate

Poznaj Prelegenta

Absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, specjalizacja z zakresu klimatologiii meteorologii oraz ochrony lasu. Studia podyplomowe z ekologii, sozologii i ochrony środowiska. Kwalifikacje pilota w kategorii "Otwartej" oraz "Szczególnej". Instruktor systemów bezzałogowych do zastosowań środowiskowych oraz inżynieryjnych. Specjalista w zakresie zobrazowań wielospektralnych firmy NaviGate Sp. z o.o.


Opis prelekcji

Postęp w technologii bezzałogowych systemów powietrznych w ciągu minionej dekady otworzył nową drogę do kwantyfikacji emisji gazów cieplarnianych w tym również metanu. Systemy te wspierane przez producentów spektrofotometrów oferują narzędzia monitoringu warunków atmosferycznych in situ lub teledetekcji stężeń metanu w obrębie lokalnych źródeł oraz obiektów infrastruktury gazowej. Pod tym względem systemy bezzałogowe wykazują dużą wszechstronność i elastyczność w porównaniu z innymi metodami pomiaru, są szybkie, dokładne i co najważniejsze bezpieczne dla inspektorów. Prezentacja zawiera wyniki analizy stężenia metanu nad powierzchnią składowiska odpadów w oparciu o pomiary wykonane przy użyciu spektroskopu absorpcyjnego U10 AiLF zainstalowanego na bezzałogowej platformie latającej DJI Matrice 300 RTK.

NaviGate

Grzegorz Durło

12:30

Pierwsze wrażenia z eksploatacji instalacji wykorzystującej odwróconą osmozę

Magdalena Wrońska, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Poznaj Prelegentkę

mgr inż. Magdalena Wrońska - Doktorantka Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Infrastruktury i Środowiska. Temat realizowanej rozprawy doktorskiej: „Wspomaganie procesu kompostowania frakcji podsitowej odpadów komunalnych przy użyciu biowęgla”. Pracownik Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sobuczynie na stanowisku specjalista ds. Inwestycji i Rozwoju. Prezes stowarzyszenia Częstochowa 2020, którego ideą jest promowanie miasta Częstochowa. W trosce o lepszy stan powietrza i przyszłość mieszkańców miasta współtworzy zespół CzęstZielona, którego celem jest działanie na rzecz zwiększenia zazielenienia miasta i poprawy klimatu. Prywatnie miłośniczka podroży i smacznej kuchni.

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Magdalena Wrońska

12:40

Skuteczne oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych metodą odwróconej osmozy. Przykłady realizacji, korzyści i ryzyka.

mgr inż. Karol Mazurkiewicz, Aktun

Poznaj Prelegenta i opis prelekcji

Karol Mazurkiewicz - magister inżynier Ochrony Środowiska, absolwent UWM w Olsztynie na wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa , kierownik ds. eksploatacji podczyszczania odcieków w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w województwie Pomorskim. Obecnie Dyrektor ds. projektów w Aktun Sp.z.o.o. odpowiedzialny za rozwój i budowę działu oczyszczania ścieków ze składowisk i instalacji zagospodarowywania odpadów komunalnych.


Opis prelekcji

Aktun Sp. z o.o. jest firmą realizującą przedsięwzięcia z zakresu oczyszczania wody i ścieków przemysłowych. W przedstawionym materiale, omówione zostanie zagadnienie oczyszczania ścieków z Zakładów Zagospodarowania Odpadów Komunalnych przy udziale technologii odwróconej osmozy.W materiale omówimy naszą realizację w ZZO Elwoz Eco w Chlewnicy.

Aktun

mgr inż.

Karol Mazurkiewicz

13:00

Toksyczność odcieków składowiskowych

dr hab. inż. Łukasz Jurczyk, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

13:20

Czas na pytania

13:30

Zakończenie drugiego dnia konferencji

13:40

Lunch


19:00

Wyjściowa kolacja regionalna w restauracji Sowiduch

TRZECI DZIEŃ 16.03
(CZWARTEK)

WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

10:00-13:30

Warsztaty rozwijające kompetencje w pracy z zespołem i realizacji celów biznesowych

13:30

Lunch dla uczestników warsztatów

WARSZTATY W DNIU 16.03.2023

WARSZTATY Z GRĄ CO-OPERATE TEORIA RÓL ZESPOŁOWYCH

Uczestnicząc w warsztacie z grą CO-OPERATE możesz zwiększyć swoją świadomość istoty współpracy, wzajemnego wsparcia i budowania relacji w kontekście realizowania celów zespołowych i celów biznesowych.
Zdobędziesz wiedzę na temat ról zespołowych oraz mocnych stron i zagrożeń z nich wynikających. Uświadomisz sobie w jakie role wchodzą ludzie oraz to, że w zespole ważne jest wzajemne zrozumienie i docenienie roli każdego jego członka. Wzmocnisz też swoją odpowiedzialność za realizację zadań.

Warsztaty wykorzystują Teorię Ról Zespołowych Balbina, która pomaga określić, w jaki sposób zespół radzi sobie w codziennych zadaniach. Pomaga lepiej komunikować się i rozpoznawać różne role członków. Ponadto ilustruje najważniejsze elementy dobrej pracy zespołowej i wspomaga rozwój zespołu zwracając przy tym uwagę na inny aspekt dynamiki zespołu, dając wiele okazji do obserwacji i informacji zwrotnych.

Zapraszamy wszystkich do poszerzania swoich kompetencji miękkich!

REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI

1590 zł

BEZPŁATNY UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

 • W ramach bezpłatnego udziału przesyłany jest dostęp do strony internetowej, na której znajduje się transmisja na żywo z wystąpień prelegentów
  z wyłączeniem paneli dyskusyjnych. Udział bezpłatny nie obejmuje dostępu do nagrań i prezentacji prelegentów,
 • Bezpłatny udział dla: JST, NGO, przedstawicieli państwowych uczelni wyższych, Urzędów Marszałkowskich, WiOŚ, RDOŚ i WFOŚiGW

UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

499 zł

 • dostęp do platformy konferencyjnej
  z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów.
REJESTRACJA
 • uczestnictwo w wykładach,
 • komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
 • dostęp do platformy konferencyjnej z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach 14.03 - 16.03 (14.03 – przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja bankietowa; 15.03 – przerwa kawowa, lunch, kolacja, 16.03 - przerwa kawowa, lunch),
 • udział w imprezach towarzyszących,
 • udział w warsztatach w dniu 16.03
 • cena nie obejmuje noclegu
REJESTRACJA
REJESTRACJA

0 zł

MIEJSCE KONFERENCJI
I ZAKWATEROWANIE

Green Mountain Hotel*****
w Karpaczu

ul. Sarnia 21 | 58-540 Karpacz

Hotel znajduje się tuż przy granicy Karkonoskiego Parku Narodowego. Otaczające go góry, z królującą w krajobrazie Śnieżką, stanowią o pięknie widoków z hotelowych pokoi. Obiekt znajduje się w oddaleniu od głównej drogi, w zaciszu przylegającego lasu. Miłośników pieszych wędrówek od najbliższego szlaku turystycznego dzieli zaledwie 100 metrów.

Koszt zakwaterowania ze śniadaniem:
Pokój 1-osobowy: 300 zł brutto za dobę
Pokój 2-osobowy: 340 zł brutto za dobę


Parking - 15 zł brutto za dobę

Pokoje w obiekcie są na wyczerpaniu! Dostępne pozostają apartamenty w tej samej cenie, oddalone o 200 metrów od głównego budynku.


Zarezerwuj na hasło ABRYS:
tel: +48 75 612 60 44
e-mail: rezerwacja.online@green-mountain.pl
ABRYSÓWKA

Abrysówka to tradycyjne spotkanie dla uczestników naszych konferencji. Ma charakter zupełnie nieformalny.
To wyśmienita okazja do poznania partnerów, gości czy innych uczestników, a także nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych, jak i prywatnych.

Zachęcamy do przynoszenia regionalnych przekąsek i napojów

Serdecznie zapraszamy!

Drugiego dnia konferencji (15.03), po obradach, odwiedzimy jedną z najciekawszych atrakcji całego regionu - wystawę Karkonoskie Tajemnice. To interaktywna wystawa zaaranżowana przez światowej sławy artystów. Przybliża najciekawsze legendy i postacie z historii regionu. Zwiedzając wystawę poznamy m.in. historię Karkonoskich zielarzy, legendę Ducha Gór czy opowieść o magicznym korzeniu mandragory. Ekspozycja jest interaktywna i multimedialna co tylko wzbogaca odbiór i w jeszcze lepszy sposób angażuje odbiorców.

Karkonoskie Tajemnice

Kolacja w restauracji Sowiduch
15.03.2023

Drugi dzień konferencji zakończymy kolacją w restauracji i browarze Sowiduch w Karpaczu. Jest to miejsce, które kusi nie tylko smacznym jedzeniem, ale również urzekającym i wyjątkowym klimatem. Wnętrze Sowiducha zostało ubrane w historię regionu. Wchodząc do lokalu można doświadczyć swego rodzaju podróży w czasie. Z każdej strony widnieją postacie i sceny z życia ludzi, którzy tworzyli historię Karpacza i jego okolic. Ściany restauracji zdobią płaskorzeźby, starannie wykonane w drewnie przez lokalnego artystę.

Region Karkonoszy znajdziemy nie tylko na ścianach, ale również na naszych talerzach.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Plebiscyt na Kierownika Składowiska 2022 to nowa inicjatywa przy naszej konferencji. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw komunalnych będą mogli wyróżnić i docenić pracę swoich kierowników i kierowniczek. Kapituła konkursowa wyłoni laureata na podstawie jego/jej dokonań w roku 2022 np. wprowadzone innowacje, poprawa bezpieczeństwa pracowników, wzorowe zarządzanie czy inspirowanie jako lider.
Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń do 08.03.23 na: d.wyszynski@abrys.pl z tytułem KIEROWNIK SKŁADOWISKA 2022

PATRONI
I PARTNERZY KONFERENCJI

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY

PARTNERZY PRAWNI

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY

W NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz do mnie

Dawid Wyszyński

project manager

koordynator wydarzenia

Kontakt w sprawie konferencji

784 036 990

d.wyszynski@abrys.pl

Napisz do mnie

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu

Kontakt dla Partnerów wydarzenia, promocja

608 376 797

l.kawa@abrys.pl