NOWE ŻYCIE SKŁADOWISKA ODPADÓW - EKSPLOATACJA, REKULTYWACJA, ODZYSK SUROWCÓW I ENERGII

33. KONFERENCJA

REJESTRACJA

14-16 MARCA 2023 r.
KARPACZ I ONLINE

Dni
Godzin
Minut
Sekund

DO
KONFERENCJI
POZOSTAŁO:

ZOBACZ POPRZEDNIĄ EDYCJĘ KONFERENCJI

Przycisk
Przycisk

>100

UCZESTNIKÓW

DNI OBRAD

2

ZAKUP
MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

STRONA
KONFERENCJI
W 2022 ROKU

Dlaczego warto wziąć udział?

33. Konferencja Nowe życie składowiska odpadów – eksploatacja, rekultywacja, odzysk surowców i energii jest najważniejszą branżową konferencją, która kompleksowo obejmuje tematykę składowisk odpadów. Stanowi płaszczyznę do spotkania i wymiany doświadczeń przez eksploatatorów, dostawców technologii oraz ekspertów i naukowców. Od lat jest istotnym elementem w kalendarzach specjalistów ze względu na możliwość podjęcia dyskusji na istotne branżowo tematy.

W kolejnej edycji wydarzenia przedstawione zostaną zagadnienia, które są przyszłością dla branży np. pozyskanie energii na składowisku czy landfill mining – odzysk surowców. W kontekście obecnie funkcjonujących kwater skupimy się na zagadnieniach dotyczących biogazu składowiskowego czy minimalizacji negatywnego wpływu składowania odpadów na środowisko - kwestia pożarów czy odcieków składowiskowych. Pragniemy również zaprezentować dobre przykłady rekultywacji zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Konferencja jest wyśmienitą okazją do nawiązania wartościowych kontaktów oraz zaczerpnięcia dużej dawki wiedzy. Do zobaczenia już niedługo!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

dr inż. Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska
Dyrektor Programowy Konferencji

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w trzydziestej trzeciej już Konferencji o zmienionej, dostosowanej do potrzeb chwili, nazwie „Nowe życie składowiska odpadów - eksploatacja, rekultywacja, odzysk surowców i energii”, która tradycyjnie będzie swoistym forum wymiany informacji dla naukowców, praktyków i urzędników zajmujących się problematyką składowania odpadów. Kolejna edycja, tego największego i najdłużej cyklicznie organizowanego spotkania merytorycznego dot. składowania odpadów w Polsce, odbędzie się w dniach 14-16 marca 2023 r. w gościnnym Karpaczu (przewidujemy możliwość bezpośredniego jak i on-line uczestniczenia w wydarzeniu). Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia technologiczne i organizacyjne związane z unieszkodliwianiem odpadów na składowiskach ich rekultywacją, ale i odzyskiem surowców i energii, ze szczególnym uwzględnieniem: pozyskiwania energii na składowiskach (odgazowanie, fotowoltaika, energii wiatrowa), minimalizacji kosztów utrzymania składowisk, zmian prawa dotyczącego składowisk, odzysku surowców ze składowisk (landfill mining), ograniczaniem wpływu składowiska na środowisko (w tym minimalizacją uciążliwości odorowych) czy nowatorskich sposobów rekultywacji. Teraźniejszość i przyszłość (uwzględniająca wymagania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym) unieszkodliwiania odpadów na składowiskach oraz potencjalne możliwości odzysku surowców i energii będą podstawą merytoryczną naszych dyskusji.


                                                                    Pozdrawiam i do zobaczenia w Karpaczu
                                                                                                                               dr inż. Piotr Manczarski

13 MARCA

14 MARCA

15 MARCA

16 MARCA

20.00
ABRYSówka!

> Obrady merytoryczne 10:00-16:00

> Kolacja bankietowa
w hotelu 20:00

> Obrady merytoryczne 10:00-16:00

> Atrakcje
> Kolacja regionalna 19:00-22:00

Warsztaty

10:00-13:00

Dobre wspomnienia


:)

CO WAS CZEKA NA KONFERENCJI?

dr inż. Piotr Manczarski
Politechnika Warszawska
Dyrektor Programowy Konferencji

dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

dr inż. Emilia Den Boer

Politechnika Wrocławska

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

dr inż. Rafał Lewicki
Enviraf Ltd.

Piotr Matuszewski
Abrys

Tomasz Szymkowiak

Abrys

PIERWSZY DZIEŃ OBRAD 14.03
(wtorek)

PROGRAM KONFERENCJI

10:00

Otwarcie obrad konferencji

SESJA 1: Aspekty prawne i ekonomiczne w prowadzeniu składowiska odpadów

Prowadzący: dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska

10:00

Otwarcie konferencji
Robert Rosa, Abrys, dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska

10:10

Wystąpienie wprowadzające Dyrektora Rady Programowej
dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Notka bio:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit magna eget erat pellentesque ornare. Donec non fermentum erat. Integer quis sapien et dolor porta accumsan. Ut nec gravida dui. Pellentesque mi tortor, imperdiet at nisi sit amet, sagittis euismod eros. Etiam eget est tincidunt, luctus orci ac, porta nunc. Nulla lobortis odio in nibh finibus, et iaculis nisl dapibus.Morbi aliquam rutrum dui, sit amet gravida lacus rutrum sed. Pellentesque sem neque, sodales vitae odio malesuada, hendrerit sodales purus. Aliquam fringilla maximus purus et rhoncus.


Opis wystąpienia

Nazwa jednostki

Imię i nazwisko

10:30

Uwarunkowania prawne związane z rozbudową składowisk odpadów – problemy praktyczne
Anna Specht-Schampera, SDZLEGAL SCHINDHELM

10:50

Wsparcie inwestycyjne Polskiego Funduszu Rozwoju dla składowisk odpadów [ONLINE]
Marcin Borek, Polski Fundusz Rozwoju

11:10

Nowe rozporządzenie MBP
dr Jędrzej Bujny, BUJNY prawo dla ekosystemu

PANEL DYSKUSYJNY

Czas na pytania

11:30

Przerwa na kawę

11:40

11:15

Przerwa na kawę

12:00

PANEL DYSKUSYJNY
Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Abrys

SESJA 2: Nowe życie składowiska – rekultywacja, odzysk surowców i energii

Prowadzący: dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

oraz dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska

13:10

Identyfikacja i analiza odpadów niebezpiecznych powstających w procesie wytwarzania energii z biogazu składowiskowego w jednostce kogeneracyjnej
dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Przerwa na lunch

13:30

14:30

Okrywa rekultywacyjna - zasady wykonywania i jej rola

dr inż. Andrzej Skalmowski, PO INŻYNIERSKU

14:50

Rekultywacja składowiska – szansa czy zagrożenie?

Łukasz Kuczek, WKW Kraśnik

Zobacz Prelegenta i opis wystąpienia

Łukasz Kuczek (ur. 1977 r. w Tarnowie) – mgr. inż. ochrony środowiska, inżynier budownictwa. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie i Politechniki Lubelskiej. Od początku kariery zawodowej związany z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami. Początkowo pracownik samorządowy, kierownik wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta oraz pracownik Związku Międzygminnego zajmującego się zarządzaniem składowiskiem odpadów. Kierownik składowisk odpadów. Od 2008 roku do chwili obecnej własna działalność gospodarcza. Firma konsultingowo-doradcza w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Autor lub współautor opracowań środowiskowych: Plany gospodarki odpadami, Programy ochrony środowiska, Programy usuwania azbestu, KIP-y, Raporty oddziaływania na środowisko, projekty rekultywacji składowisk, operaty wodnoprawne, sprawozdania środowiskowe i wiele innych. Doradca w ponad 20-tu gminach i autor dokumentów związanych ze zmianą systemu gospodarki odpadami jaka miała miejsce w Polsce w 2012 roku. Od 2016 roku kierujący przedsiębiorstwami zajmującymi się budową i rekultywacją składowisk odpadów oraz rekultywacją terenów zdegradowanych. W 2020 roku rozszerzył działalność podległych mu firm o produkcję energii z OZE. Obecnie realizuje projekty związane z rekultywacja pięciu składowisk odpadów, budową składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o pojemności 1 mln ton, budową składowiska odpadów zawierających azbest o pojemności 450 tys. ton oraz projekty w zakresie budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 100 MW.

WKW Kraśnik

Łukasz Kuczek

15:00

Naruszenie zrekultywowanej kwatery składowej pod budowę ITPOK

15:20

Składowanie odpadów innych niż komunalne w Polsce

dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska, Uniwersytet Warszawski

15:40

Czas na pytania

15:50

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Uroczysta kolacja bankietowa w Hotelu Green Mountain

20:00

DRUGI DZIEŃ OBRAD 15.03
(ŚRODA)

KONTYNUACJA SESJI 2: Nowe życie składowiska – rekultywacja, odzysk surowców i energii

Prowadzący: dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

oraz dr inż. dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska

10:00

Rozpoczęcie drugiego dnia obrad

dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

dr inż. dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska

10:05

Odzysk surowców i eksploatacja składowisk poza granicami Polski
dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska

10:25

Przykład rekultywacji składowiska – Palmetum w Santa Cruz na Teneryfie
Carlo Morici, Palmetum Tenerife

10:45

Doświadczenia po użytkowaniu instalacji fotowoltaicznej wybudowanej na składowisku

SESJA 3: Problemy i bezpieczeństwo przy eksploatacji składowiska odpadów

Prowadzący: dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

oraz dr inż. Rafał Lewicki, Enviraf Ltd.

11:10

Wystąpienie o tematyce zagrożeń przy instalacjach odciekowych

dr inż. Rafał Lewicki, Enviraf Ltd.

11:30

Czy składowanie frakcji podsitowej odpadów komunalnych jest bezpieczne?

dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

11:50

Przerwa na kawę

12:10

Wystąpienie o tematyce uciążliwości odorowych przy składowiskach odpadów

dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr, Politechnika Wrocławska

12:30

Pierwsze wrażenia z eksploatacji instalacji wykorzystującej odwróconą osmozę

Magdalena Wrońska, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

12:40

Skuteczne oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych metodą odwróconej osmozy. Przykłady realizacji, korzyści i ryzyka.

mgr inż. Karol Mazurkiewicz, Aktun

13:00

Monitoring kwatery składowej – popularne dolegliwości

13:10

Najczęstsze problemy na składowiskach odpadów przy kontrolach zewnętrznych

13:30

Sposoby rozwiązania problemów z odciekami w procesie podczyszczania

13:50

Czas na pytania

14:00

Zakończenie drugiego dnia konferencji

14:10

Lunch


19:00

Wyjściowa kolacja regionalna w restauracji Sowi Duch

TRZECI DZIEŃ 16.03
(CZWARTEK)

WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

10:00-13:00

Warsztaty rozwijające kompetencje zarządzania strategicznego, reagowania na zmiany

i pracy z zespołem

13:00

Lunch dla uczestników warsztatów

WARSZTATY W DNIU 14.03.2023

O miejscu wyjazdu studyjnego

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit magna eget erat pellentesque ornare. Donec non fermentum erat.

Integer quis sapien et dolor porta accumsan. Ut nec gravida dui. Pellentesque mi tortor, imperdiet at nisi sit amet, sagittis euismod eros. Etiam eget est tincidunt, luctus orci ac, porta nunc. Nulla lobortis odio in nibh finibus, et iaculis nisl dapibus.

Morbi aliquam rutrum dui, sit amet gravida lacus rutrum sed. Pellentesque sem neque, sodales vitae odio malesuada, hendrerit sodales purus. Aliquam fringilla maximus purus et rhoncus.

Morbi aliquam rutrum dui, sit amet gravida lacus rutrum sed. Pellentesque sem neque, sodales vitae odio malesuada, hendrerit sodales purus. Aliquam fringilla maximus purus et rhoncus.

REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI

1590 zł

BEZPŁATNY UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

 • W ramach bezpłatnego udziału przesyłany jest dostęp do strony internetowej, na której znajduje się transmisja na żywo z wystąpień prelegentów
  z wyłączeniem paneli dyskusyjnych. Udział bezpłatny nie obejmuje dostępu do nagrań i prezentacji prelegentów,
 • Bezpłatny udział dla: JST, NGO, przedstawicieli państwowych uczelni wyższych, Urzędów Marszałkowskich, WiOŚ, RDOŚ i WFOŚiGW

UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

499 zł

 • dostęp do platformy konferencyjnej
  z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów.
REJESTRACJA
 • uczestnictwo w wykładach,
 • komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
 • dostęp do platformy konferencyjnej z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach 14.03 - 16.03 (14.03 – przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja bankietowa; 15.03 – przerwa kawowa, lunch, kolacja, 16.03 - przerwa kawowa, lunch),
 • udział w imprezach towarzyszących,
 • udział w warsztatach w dniu 16.03
REJESTRACJA
REJESTRACJA

0 zł

MIEJSCE KONFERENCJI
I ZAKWATEROWANIE

Green Mountain Hotel*****
w Karpaczu

ul. Sarnia 21 | 58-540 Karpacz

Hotel znajduje się tuż przy granicy Karkonoskiego Parku Narodowego. Otaczające go góry, z królującą w krajobrazie Śnieżką, stanowią o pięknie widoków z hotelowych pokoi. Obiekt znajduje się w oddaleniu od głównej drogi, w zaciszu przylegającego lasu. Miłośników pieszych wędrówek od najbliższego szlaku turystycznego dzieli zaledwie 100 metrów.

Koszt zakwaterowania ze śniadaniem:
Pokój 1-osobowy: 300 zł brutto za dobę
Pokój 2-osobowy: 340 zł brutto za dobę


Parking - 15 zł brutto za dobęlub na hasło ABRYS:
tel: +48 75 612 60 44
e-mail: rezerwacja.online@green-mountain.pl
REZERWUJ TERAZ

PATRONI
I PARTNERZY KONFERENCJI

ORGANIZATOR

PARTNERZY

PARTNERZY PRAWNI

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY

W NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz do mnie

Dawid Wyszyński

project manager

koordynator wydarzenia

Kontakt w sprawie konferencji

784 036 990

d.wyszynski@abrys.pl

Napisz do mnie

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu

Kontakt dla Partnerów wydarzenia, promocja

608 376 797

l.kawa@abrys.pl