32. Konferencja

Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów

15-17 marca 2022 r.

Konferencja hybrydowa

SZKLARSKA PORĘBA / ONLINE

33. Konferencja

Nowe życie składowiska odpadów – eksploatacja, rekultywacja, odzysk surowców i energii

14-16 marca 2023 r., Szklarska Poręba

Więcej informacji już wkrótce.


Zapraszamy do udziału w 32. Konferencji Eksploatacja
i rekultywacja składowisk odpadów
, która odbędzie sięw dniach 15-17 marca 2022 r. w hotelu Blue Mountain Resort**** w Szklarskiej Porębie oraz w formule online.Konferencja ta jest niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w branży, obejmujące kompleksowo tematykę dotyczącą składowisk odpadów. Jest to doskonała forma wymiany doświadczeń pomiędzy eksploatatorami, dostawcami technologii, a ekspertami i naukowcami z branży. Kolejna edycja poruszy najnowsze tematy oraz dyskusje w świetle składowisk, a trzeciego dnia zaplanowane zostały warsztaty, które zapewnią kolejny krok w stronę doskonalenia każdego z nas.

Opis konferencji

Przycisk
Dołącz do wydarzenia i bądź na bieżąco

RADA PROGRAMOWA

dr inż. Piotr Manczarski
Przewodniczący Rady Programowej

Politechnika Warszawska

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXII już Konferencji „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów”, która zgodnie z wieloletnią tradycją stanowić będzie forum wymiany informacji dla naukowców, praktyków i urzędników zajmujących się problematyką składowania odpadów.
Kolejna edycja, tego największego i najdłużej cyklicznie organizowanego spotkania merytorycznego dot. składowania odpadów w Polsce (z którym związany jestem od początku jego organizacji), odbędzie się w dniach 15-17 marca 2022 r. w uroczym Hotelu Blue Mountain Resort, w Szklarskiej Porębie (przewidujemy możliwość bezpośredniego jak i on-line uczestniczenia w wydarzeniu).
Tematem przewodnim konferencji będą, jak zwykle, zagadnienia technologiczne, organizacyjne i prawne związane z unieszkodliwianiem odpadów na składowiskach. W szczególny sposób pochylimy się nad:
•perspektywą prawną, ekonomiczną i organizacyjną unieszkodliwiania odpadów na składowiskach,
•zagadnieniami związanymi z ich eksploatacją (w tym: odgazowaniem, zagrożeniami emisyjnymi i pożarowymi, etc.) jak i rekultywacją składowisk.
Teraźniejszość (w tym pandemiczna) i przyszłość (uwzględniająca wymagania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym) unieszkodliwiania odpadów na składowiskach będą podstawą merytoryczną naszych dyskusji.
Pozdrawiam i do zobaczenia

dr inż. Piotr Manczarski

Szanowni Państwo,
Pierwsze skojarzenie po 24 lutego, z uwzględnieniem tzw. skrzywienia zawodowego, to grupa 16 i podgrupy 81 i 82. I oczywiście kilka innych grup odpadów, mających odniesienie do działań wojennych.
Jako przeciwwagę chińskiemu przekleństwu „obyś żył w ciekawych czasach”, stawiam brytyjski slogan z roku 1939: KEEP CALM AND CARRY ON - ZACHOWAJ SPOKÓJ
I DZIAŁAJ DALEJ
. Samodyscyplina, hart ducha i spokój w przeciwnościach losu – to wszystko co możemy zrobić, aby pomóc sobie i innym przetrwać te „ciekawe czasy”.
Gospodarka odpadami będzie miała ogromny wpływ na doprowadzenie do normalizacji po obu stronach granicy po – oby jak najszybszym – zakończeniu wojny. Zniszczenia i zanieczyszczenie środowiska spowodowane działaniami wojennymi zwykle uważane są za zjawiska marginalne w porównaniu z ofiarami w ludziach
i stratami w gospodarce. Niemniej jednak nie możemy o nich zapominać z uwagi na ich długofalowe konsekwencje. Powinniśmy już przygotowywać się na konkretną pomoc w czasie, kiedy będzie to możliwe. Tradycja trzydziestu dwóch lat zobowiązuje.
Tematyka konferencji, przygotowywana przed wybuchem wojny, nie obejmuje takich zagadnień, ale też może stanowić punkt wyjściowy do wykorzystania naszego wspólnego, ponad trzydziestoletniego doświadczenia. Uczestnicząc aktywnie w konferencji, przemyślmy i przeanalizujmy naszą zgromadzoną wiedzę pod kątem opracowania programu pomocy. Będzie on potrzebny w najbliższej przyszłości. Można się spodziewać, że składowiska, bez względu na to czy je lubimy czy nie, pozostaną z nami i z przyszłymi pokoleniami jeszcze na wiele lat. W jakiej formie i na jakim poziomie zabezpieczenia – to zależy od nas.
Zapraszam do konstruktywnej wymiany doświadczeń i aktywnego uczestnictwa
w konferencji.

dr inż. Rafał Lewicki

dr inż. Rafał Lewicki

Enviraf Ltd

dr hab. inż. Józef Ciuła

dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk

Uniwersytet Rzeszowski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu


Podczas konferencji hybrydowych wprowadziliśmy pakiety bezpieczna konferencja oraz gwarancja konferencji, które mają zapewnić Państwu bezpieczny i komfortowy udział w wydarzeniu.

Informacje organizacyjne
Warunki uczestnictwa w konferencji
Gwarancja konferencji

The advantage of the place nr 01

The advantage of the place nr 02

The advantage of the place nr 04

The advantage of the place nr 03

SIGN UP FOR A TRIP

01


Koszt udziału obejmuje:
- uczestnictwo w wykładach
- komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
- wyżywienie w dniach
15-17 marca,
- udział w imprezach towarzyszących

03

BEZPŁATNY UDZIAŁ ONLINE

dla:
- Jednostek samorządu terytorialnego (urzędów miasta i gmin, wydziałów gospodarki komunalnej, wydziału ochrony środowiska)
- Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Wojewódzkich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska
- Organizacji samorządowych
- NGO
- Przedstawicieli uczelni wyższych
Aby dokonać zgłoszenia na bezpłatny udział online należy wypełnić formularz.

02

ONLINE

Koszt udziału obejmuje:
- uczestnictwo w wykładach online
- komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych
- koszty organizacyjne

Wybierz opcję udziału w konferencji!
Zarejestruj się na konferencję stacjonarną lub online.

STACJONARNIE

1490 zł netto
+ 23% VAT (1832,70 brutto )

499 zł netto
+ 23% VAT (613,77zł brutto)

ZAREJESTRUJ SIĘ
ZGŁOŚ SIĘ ZA DARMO
ZAREJESTRUJ SIĘ

BEZPŁATNY UDZIAŁ ONLINE

PROGRAM

10:00

Otwarcie konferencji
Robert Rosa, Abrys

10:15

Słowo wstępne
dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska [ONLINE]

SESJA I
Składowiska odpadów komunalnych w kontekście prawnym, ekonomicznym i finansowym

Prowadzący: Piotr Talaga, Abrys

1

DZIEŃ

15 MARCA

10:20

Co wynika dla eksploatatorów składowisk
z nowelizacji ustawy o odpadach od 1 stycznia 2022r.?

Tomasz Dąbrowski, SDZLEGAL SCHINDHELM

10:40
Możliwości pozyskania bezzwrotnych dofinansowań w ramach świadectw efektywności energetycznej dla przedsięwzięć energooszczędnych realizowanych na składowiskach odpadów.

Anna Ślęzak, Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie [ONLINE]

11:00
Budowa, eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w świetle prawa polskiego i argentyńskiego.

Weronika Wójcik, Envi-Project Kraków [ONLINE]


11:20

PRZERWA NA KAWĘ


11:50
Ograniczenie emisji metanu ze składowisk w świetle Globalnego zobowiązania dotyczącego metanu (Global Methane Pledge) / strategii EU na rzecz ograniczenia emisji metanu.

Piotr Woźniakowski, CYRKL Cyfrowa Platforma Odpadowa

12:10
Wsparcie sektorowe i branżowe w zakresie doradztwa finansowego i dostępnych produktów bankowych dla realizacji prośrodowiskowych rozwiązań w gospodarce odpadami.
Agnieszka Spodzieja, BOŚ Bank


12:30

Dostępne rozwiązania ubezpieczeniowe jako forma zabezpieczenia roszczeń dla składowisk odpadów.

Magdalena Szczepłocka, Colonnade


12:40
Czas na dyskusję

SESJA II
Rekultywacja składowisk odpadów – tereny dawniej i dziś

Prowadzący: dr inż. Rafał Lewicki, Enviraf Ltd

12:50

Ekspertyza sanitarna i geotechniczna poprzedzająca wykorzystanie gospodarcze składowisk przed upływem 50 lat od ich zamknięcia.
dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska [ONLINE]

13:10
Rekultywacja składowisk – uwarunkowania prawne, a potrzeby branży.
Przemysław Wojciechowski, Geotrans

13:20
Rekreacyjna rozbudowa starego składowiska: studium przypadku składowiska Góra Rogowskaw Łodzi.
Dr inż. Andrzej Długoński, Instytut Nauk Biologicznych [ONLINE]


13:40

Separacja odpadów do rekultywacji składowisk.
Piotr Dedejczyk - Macieliński, Tekopro


13:50
Czas na dyskusję

14:00

LUNCH

PANEL DYSKUSYJNY
Składowisko odpadów - niechciany element systemu czy źródło energii i surowców?

Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Abrys

15:00 - 16:00


Paneliści:
- dr hab. inż. Józef Ciuła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
- dr inż. Rafał Lewicki, Enviraf Ltd

- dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR. Uniwersytet Rzeszowski
- Piotr Szewczyk, ZUOK Orli Staw, Rada RIPOK
- Jędrzej Bujny, BUJNY

- Agnieszka Fiuk, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami [ONLINE]

16:15
Zakończenie pierwszego dnia obrad

16:50
Zbiórka przed hotelem

17:00 - 18:30

Spacer do Wodospadu Szklarki

20:00
Uroczysta kolacja w Hotelu Blue Mountain Resort, ul. 1 Maja 51, 58-580 Szklarska Poręba

SESJA III
Funkcjonowanie składowisk odpadów – uciążliwości, sytuacje niebezpieczne, zagrożenia.
Praktyka zarządzania składowiskiem.

Prowadzący: dr hab. inż. Józef Ciuła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR. Uniwersytet Rzeszowski

2

DZIEŃ

16 MARCA

10:00

Kontrola jakości wód kluczowym parametrem monitoringu składowisk
dr inż. Wojciech Hryb, Politechnika Śląska.


10:20
Zagrożenia wybuchem w instalacjach odciekowych.
dr inż. Rafał Lewicki, Enviraf Ltd


10:40
Pożary składowisk odpadów. Dlaczego płoną śmieci w całej Polsce? Nowe wymogi przeciwpożarowe.
mgr inż. mł. Bryg. w stanie spoczynku Aleksander Demczuk, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w zakresie Pożarnictwa, Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy, były Komendant Ośrodka Szkoleniowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu


11:30
PRZERWA NA KAWĘ

12:00

Kondycjonowanie biogazu składowiskowego dla zespołów kogeneracyjnych.

dr hab. inż. Józef Ciuła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu

12:20
Rekultywacja składowisk odpadów. Problem, który może przynieść korzyści.
Piotr Sadowski, Biuro Codex

12:35

Skład odcieków z zamkniętego składowiska odpadów

dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR. Uniwersytet Rzeszowski


12:55

Eksploatacja jednostki kogeneracyjnej zasilanej gazem składowiskowym na przykładzie instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach.
Łukasz Kus, Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach


13:15

Problemy eksploatacyjne związane z przyjmowaniem odpadów budowlanych do składowania.
dr inż. Anna Kamińska, ZUO sp. z o.o. Elbląg


13:35
Zasadność budowania podczyszczalni składowiskowych – przegląd prawny i technologiczny.
Zuzanna Matyska, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
w Sosnowcu


13:55

Czas na dyskusję


14:10

Zakończenie konferencji


14:20
LUNCH

15:30
Zbiórka przed hotelem

16:00
Wyjazd do Huty Szkła Kryształowego Julia, ul.Kryształowa 73, 58-573 Piechowice

17:00
Powrót do hotelu

19:00
Kolacja w restauracji u Hochoła, ul.1 Maja 11, 58-580 Szklarska Poręba

10:00 - 12:00

Warsztaty Menedżerskie

(Dotyczy udziału stacjonarnego)


Gra odtwarza sytuacje z życia menedżerów na całym świecie, doskonale łącząc wiedzę z bezwzględnością. Rekrutacje, zwolnienia, konflikty w zespole, mobbing, to tylko niektóre zdarzenia, które staną na twojej drodze. Zacięte dyskusje między graczami, konsultacje z doradcą, opinie obserwatorów to perspektywy dzięki, którym przyjrzysz się rzeczywistości menedżera.3

DZIEŃ

17 MARCA

NA CZYM POLEGAJĄ WARSZATATY MENEDŻERSKIE?

ATRAKCJE

ABRYSÓWKA

Zapraszamy na "Abrysówkę", tradycyjnie dzień przed konferencją. Tym razem przygotowaliśmy niespodziankę, którą jest ognisko.

20:00 - 24:00

14 marca 2022 r.

Hotel Blue Mountain Resort****

POZNAJMY SIĘ PRZY
ABRYSÓWKOWYM OGNISKU!


15.03.2022 r. wtorek, godz. 20:00

BLUE MOUNTAIN RESORT ****
ul. 1-go Maja 51, 58-580 Szklarska Poręba

Perły, pióra, szale boa, kapelusze i cygaro?
Daj się ponieść fantazji i przyjdź w wystrzałowej kreacji
na wieczór Gatsbiego.

Tego wieczoru możesz przenieść się w czasie do lat 20.
Do lat, w których królował Wielki Gatsby.

Uroczysta kolacja w stylu
"Great Gatsby"

15.03.2022 r. wtorek, godz. 17:00

Zaczerpnij świeżego powietrza po intensywnym dniu obrad.
Piesza wyprawa do Wodospadu Szklarki zajmie 30 minut
w towarzystwie przewodnika, który zapozna Cię z najciekawszymi zakątkami Karkonoszy.

16:50 Zbiórka przed hotelem Blue Mountain Resort ****

SPACER DO WODOSPADU SZKLARKI

16.03.2022 r. środa, godz. 16:00

Kryształowa 73, 58-573 Piechowice

Huta Julia to miejsce, w którym splata się historia, piękno szklanych arcydzieł i ręczny proces produkcji. Podczas zwiedzania
z przewodnikiem doświadczysz tego wyjątkowego procesu jakim jest wytwarzanie kryształu.

15:30 Zbiórka przy hotelu Blue Mountain Resort **** oraz przejazd autokarem do Huty Szkła Kryształowego Julia

16.03.2022 r. środa, godz. 19:00

1 Maja 11, 58-580 Szklarska Poręba

Zimowy wieczór w restauracji "U Hochoła",
w której zasmakujemy przepysznych dań oraz regionalnego piwa, zaledwie 15 minut drogi od hotelu.

"Nie bez kozery w logo naszej Restauracji u Hochoła oraz w logo naszego Browaru Mariental znalazł się Duch Gór (zwany też Liczyrzepą czy Karkonoszem)."

Ciekawostek związanych z historią miejsca z pewnością nie zabraknie!

SKORZYSTAJ Z ATRAKCJI HOTELOWYCH

Ze względów bezpieczeństwa w związku wirusem COVID - 19, przeznaczyliśmy dla Państwa poszczególne tury godzin otwarcia basenu:
9-10:30; 11-12:30; 13-14:30, 15-16:30; 17-18:30; 19-20:30 Prosimy o zapisy w recepcji basenowej, ilość miejsc ograniczona.

BASEN

SAUNY

SIŁOWNIA

Koszt noclegu za jedną dobę wynosi:

364zł brutto / 1os.
409zł brutto / 2os.

BLUE MOUNTAIN RESORT ****

ul. 1-go Maja 51, 58-580 Szklarska Poręba

GDZIE ?

ZAREZERWUJ NOCLEG


Do Państwa dyspozycji zostały zarezerwowane pokoje w Blue Mountain Resort ze specjalną zniżką dla uczestników konferencji.

UWAGA
Rezerwację oraz opłaty noclegów uczestnicy dokonują we własnym zakresie

lub

+48 578 414 555
natalia.jonczyk@blue-mountain-resort.pl
na hasło ABRYS

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

Zapraszamy na śniadanie
w godzinach od 7:00 do 11:00 w sali restauracyjnej Blue

Parking na terenie obiektu:

  • podziemny
  • zewnętrzny

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT BRANŻOWY

“ Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer. Add a description of your offer and key benefits. ”

PATRONAT MEDIALNY

Sign Up for the Adventure of Life

eating

Cost only

$

130

for 5 days

attraction

sleeping

trip

guide

bonus

Chcesz dołączyć do wydarzenia jako prelegent?

Wyślij do nas wiadomość poprzez poniższy formularz

Skontaktuj się z nami

Marta Kazimierczak

koordynator konferencji

M: +48 784 036 989

e-mail: m.kazimierczak@abrys.pl

Łukasz Kawa

współpraca z partnerami

M: +48 608 376 797

e-mail: l.kawa@abrys.pl